Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
2019 LGS Sonuçları Açıklandı.
24.6.2019

2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçlara erişim adresi: http://sonuc.meb.gov.tr/ 

Sınava İlişkin olarak 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav başlıklı rapora da Bakanlığın Web Sitesinde yer verildi.

Bu raporda 1 Haziran 2019’da gerçekleştirilen sınavda elde edilen sonuçlar detaylı olarak incelendiği, sınava katılan öğrencilerin alt testlerde gösterdikleri performansın değerlendirildiği,okulda gösterdikleri başarı ile sınav performansları arasındaki ilişkinin belirlendiği belirtildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunduğu, 1 Haziran 2019 tarihinde iki oturum halinde uygulanan Merkezi Sınava  1.074.013 öğrenci başvurduğu, bu öğrencilerden %85,08’inin  yani 1.029.555’inin sınava katıldığı açıklandı.

Raporun sonuç bölümünde:

"2019 Merkezi Sınavda elde edilen sonuçlar, sınavın psikometrik özellikleri ve öğrencilerin performansları çerçevesinde detaylı olarak incelenmiştir. Sınav kapsamında 20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının en yüksek olduğu alt testin Türkçe (11,75), 10 soruluk alt testlerde ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (6,88) olduğu belirlenmiştir. Sınavda yer alan tüm alt testlerin ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik ve güvenirlik katsayılarının ise ölçme araçlarında istenen düzeyin üzerinde olduğu görülmüştür. 2019 Merkezi Sınavdaki soruların ayırt edicilik düzeyleri ve alt testlerin güvenirlik katsayılarının 2018 Merkezi Sınavda hesaplanan değerlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. MEB (2018) tarafından 2018 Merkezi Sınavla yerleşen öğrencilerin sonuçları incelenmiş ve sayısal bölümde soruları boş bırakan öğrenci oranının yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin tüm sorulara erişebilmesini ve yeterli zamanı ayırabilmesini sağlamak için MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla sayısal bölüme ayrılan cevap süresi 20 dakika artırılarak 80 dakikaya çıkarılmıştır. Sınava ilişkin yapılan bu düzenleme, 2019 Merkezi Sınavda Matematik ve Fen sorularının boş bırakılma oranlarının düşmesine katkı sunmuştur. Bununla birlikte, özellikle matematik testinde başarı ortalamasının düşük olduğu görülmektedir. Matematik testinde başarının neden düşük olduğuna ilişkin müstakil çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır." denildi.

Rapora erişim için tıklayınız >>>