Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Bazı Kanunlarda ve 652 S. KHK'da Değişiklik Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.
28.6.2019

Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Kabul edilen Yasa teklifine göre

-Okula başlama yaşı "31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır" olarak,

-Sözleşmeli öğretmenlerimizin 4+2 yıl olan hizmet süresi 3+1 olarak düzenlendi.

-5580 Sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde de değişiklikler yapıldı.

Dönüşüm sürecinde açılan ancak gereken şartları karşılayamayan Temel Liselerden eğitim öğretim desteğinin tahsil edilmemesi amaçlanarak 5580 sayılı Yasa’nın Ek 1. Madde 7. Fıkrasındaki “eğitim öğretim desteği” ibaresinin çıkarılması ile ilgili düzenleme de kabul edildi.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Metni İçin Tıklayınız>>>

Son Değişiklikleriyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu >>>