Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Cumhuriyetimizin 85. Yılı Kutlu Olsun!.. ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü'nün Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
27.10.2008 ULUSAL ONURUMUZ CUMHURİYETİMİZ
Sunum için tıklayınız>>>

Cumhuriyet, dünyaya örnek bir aydınlanma hareketinin, bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen ulusumuzun gerçekleştirdiği Türk devriminin adıdır.

Cumhuriyet devriminin tasarımcısı ve büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, sevgili yurduna, ulusal onuruna ve egemenliğine sahip çıkan ulusumuzun gazilik ve şehitliklere yükselen fedakârlıklarıyla kurulmuş topyekûn bir yansımasıdır Cumhuriyet.

Cumhuriyet, ümmetçilik yerine ulusçuluk, kişi iktidarı yerine ulus iradesi, kulluk yerine yurttaşlık, bağnazlık yerine çağdaşlık ve ulus devlet diyenlerin kurduğu bir rejimdir.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, yalnız ulusumuz için değil, bütün insanlık için önemli bir dönüm ve çıkış noktası olmuştur. Ulusumuz, bunu Türkiye Cumhuriyetinin öncüsü, mimarı, uygulayıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur. O, başka hiçbir liderle karşılaştırılamayacak bir biçim ve ölçüde, yalnız kendi milletinin değil, tüm uygar insanlığın kalıcı sevgi ve saygısını kazanan tek büyük kişiliktir. İktidarda oldukları sürece, yüz milyonların önderi gibi görünen nice siyaset adamı, arkalarında düş kırıklıkları, yıkımlar bırakmışlardır; o ise hem ulusunun hem de tüm uygar insanlığın eksilmeyen değerbilirlik, saygı ve sevgi duygularını kazanmıştır.

Ödün vermeden koruyup yaşatacağımız en değerli varlığımız Cumhuriyetimizi kuranlara, onu yüceltenlere minnet ve şükran duyuyoruz.

Cumhuriyeti kuran kadrolar,  “Yozlaşmadan, yabancılaşmadan çağdaşlaşmayı”, “Devletin ve eğitimin millî olmasını” ilke edindiler, Türk eğitim sistemini; “Yüreklerinin bütünüyle Türkiye’yi seven ve kendi insanının mutluluğundan başlamak üzere, tüm insanlık ailesinin mutluluğunu isteyen kuşaklar yetiştirilmesi”  olarak tasarladılar. Bu nedenle Türk Eğitim Sisteminin temeli, ulusal olduğu kadar insanlık sevgisine de dayalıdır. Bu anlayış, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.” kuşakların yetişmesiyle korunacaktır.

Büyük önder Atatürk’ün birleştirici, kaynaştırıcı, bütünleştirici, çağdaşlaştırıcı, yol gösterici ilkeleri ve devrimleri, özel dershanelerimizin öncü kurumu ÖZ-DE-BİR’in bütün çalışmalarının kaynağı ve rehberidir.

Sonsuza uzanan Yüce Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleriyle donanmış binlerce evlat yetiştirmiş ÖZ-DE-BİR, yeni kuşakları eğitmedeki çaba ve duyarlılığı hiç kuşkusuz bundan sonra da gösterecek; bu kutsal emaneti Yüce Önder'in, "Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır." sözüne inançla sarılarak bu güzel ülkenin yarınlarına taşıma ve yükseltme görevini sürdürecektir.

Türkiye, 85. yaşına eren Cumhuriyetimizle sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmekte; sorunlarını bunalmadan, devletten, rejimden, kendisinden güvensizliğe düşmeden, demokratik zeminlerde çözerek aşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecek, benimsediği evrensel ilkelerle ilerlemeye devam edecektir.

Atatürk'ün  yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyan Atatürkçü bütün aydınlara, ülkemizin esenliği, demokratik, laik Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması çalışmalarında başarılar diliyorum.
Cumhuriyetimizin 85. yıldönümünde başta Büyük Önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağı inancımı yineleyerek, kıvançla, gururla kutluyor; en iyi dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

-------------------------------     
Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR
Yönetim Kurulu Başkanı