Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Destekleme ve Yetiştirme Kursları 31 Ağustos'ta Açılacak
18.8.2020

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 17.08.2020 tarih ve 83203306-10.04-E.10780246 sayılı genelgeye göre resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi;

a) 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması, 

b) 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında öğretmen başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması

c) 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında öğrenci/kursiyer başvurularının alınması

ç) 31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıf/gruplarının oluşturulması ve derslerin başlaması

d) 6 Haziran 2021 tarihinde kursların tamamlanması

e) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan destekleme ve yetiştirme kursu açmak isteyenlerin ise 18-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapması şeklinde planlanmıştır.

2- Resmi okullar ile halk eğitimi merkezlerinin destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin başvuru, açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci/kursiyer kayıt ve benzeri her türlü iş ve işlemi e-Kurs Modülü üzerinden, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okulların sadece kendi öğrencilerine verebilecekleri bu kurslara ilişkin açılış, onay ve benzeri iş ve işlemleri ise il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacakları yazılı başvuru ile gerçekleştirecektir.

 3- Açılacak kurslar; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı tutulacaktır.

4- Kurslarda, öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen takvime göre iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, duyurunun ivedilikle ilgililere yapılması, COVID-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nda yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.