Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Dönüşüm Programı Kapsamında Faaliyet Gösteren Kurumlar
29.8.2019

Dönüşüm Programı Kapsamında Faaliyet Gösteren ve 2018-2019 öğretim yılının sonunda taahhütte bulunduğu örgün eğitim kurumuna 1 Eylül 2019 tarihine kadar inşaatları tamamlanmadığından geçemeyen kurumların,  mevcut binalarında geçici kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi yönünde gelen taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınladı. Taahhütte bulunan kurumların taahhüt ettikleri okulu açacakları binalarını en geç 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlama tarihinden önce, eğitim ve öğretime hazır duruma getirebilecekleri belirtilirken konuyla ilgili detaylar şöyle belirtildi:

26.08.2019 Tarih, 95178074-405.01-E.15328033 Sayı ve “Dönüşüm Programı Kapsamında Faaliyet Gösteren Kurumlar” Konulu Genelge:

İlgi:23/08/2019 tarihli 16915068-20-E15245655 sayılı Makam Oluru

5580 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesinin yedinci fıkrası gereği, dönüşüm kapsamında temel lise/ ortaokul/ ilkokul/okul öncesi eğitim kurumu olarak açılan ve 2018-2019 öğretim yılının sonunda taahhütte bulunduğu örgün eğitim kurumuna  1 Eylül 2019 tarihine kadar inşaatlarını tamamlayamadığından taahhüt ettiği örgün eğitim kurumuna dönüşemeyen kurumlardan mevcut binalarında geçici kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi yönünde Bakanlığımıza çok sayıda talep gelmiştir.

Söz konusu özel okul kurucularının; taahhüt ettikleri okulu açacakları binalarını, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde yer alan şartlara, en geç 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlama tarihinden önce eğitim ve öğretime hazır duruma getirilebileceğini ;

1) Binanın tamamlanma tarihinin belirtildiği ekte bir örneği yer alan noter onaylı taahhütnamede,

2) Okul binasının taahhütnamede belirtilen sürede yukarıda belirtilen mevzuata uygun hale getirilip getirilemeyeceğine ilişkin inceleme elemanları tarafından düzenlenen raporda,

3) Okul binasının dışının ve bahçesinin dört cepheden ve binanın içinden çekilmiş fotoğraflarda

 belgelendirilmesi ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde belirtilen süre kadar geçerli olmak üzere ilgi (a) Makam Oluru gereği mevcut binasında taahhütte bulunduğu okul için geçici kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir. Verilen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen kurumların taahhütleri doğrultusunda geçici izin ve ruhsatlarının iptal edilecek, şartları yerine getirerek Bakanlığımıza müracaat edenlere ise yeni kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

Bu nedenle herhangi bir mağduriyete ve meydan vermemek için dönüşüm kapsamındaki okullar için düzenlenen yukarıda belirtilen belgelerin en kısa zamanda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereği rica ederim.

                                                                                                                                                                                                     Muammer YILDIZ

                                                                                                                                                                                                           Bakan a.

                                                                                                                                                                                                          Genel Müdür