Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Genel Kurul İlanı
1.11.2017

GENEL KURUL İLANI

ÖZDEBİR
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimiz 18. Olağan Genel Kurulu; 18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da, Hotel İçkale Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:89 Maltepe- ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı çoğunluk aranmaksızın;  26 Kasım 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu       


GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanı Seçimi
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ’nün Açış Konuşması
 5. Tüzük Değişikliği Komisyonu Oluşturulması
 6. Konuklarımızın Konuşmaları
 7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
 8. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbra Edilmesi
 11. Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi, Oylanması
 12. Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi, Oylanması
 13. Dilek ve Öneriler
 14. Yönetim Kurulu Seçimi
 15. Denetleme Kurulu Seçimi
 16. Kapanış

ADRES                                                                                                                    :

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 99/1 Maltepe-ANKARA

Tel:0312-230 51 47 / 229 49 25    Faks: 230 51 46 

www.ozdebir.org.tr   ozdebir@ozdebir.org.tr