Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ KEMAL ŞAMLIOĞLU’NA ZİYARET
25.12.2017

ÖZDEBİR 19.Dönem Yönetim Kurulu, Başkan Naci ATALAY öncülüğünde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’na ziyarette bulundu.

Geçen ay gerçekleşen, Genel Kurul Toplantısının ardından göreve başlayan ÖZDEBİR 19. Dönem Yönetim Kurulu, Genel Müdür Şamlıoğlu'nu 25 Aralık 2017 Pazartesi günü makamında ziyaret etti. Başkan Naci Atalay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret hem tanışma hem de gelecek dönem çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunma amacıyla gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu bu ziyarette Genel Müdür Şamlıoğlu'na Özel Öğretim kurumlarımıza ilişkin beklenti ve önerileri içeren bir rapor sundu:

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER/ÖNERİLER 

Dönüşüm sürecinin ve o günün koşullarının zorunlu bir sonucu olarak açılan Temel Liseler, Özel Ortaöğretim Kurumları içinde önemli nicel bir büyüklük taşımalarının yanı sıra eğitim birikim ve deneyimleriyle, ekonomik değerleriyle desteklenmesi, geleceklerinin güvence altına alınması gereken kurumlardır.

Dönüşüm sürecinin bu aşamasında 1000’e yakın (Güncel sayı 986) Temel Lise eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Özel Anadolu, fen, sosyal bilimler liseleri gibi 2500’e yakın lise içinde Temel Liselerin payı % 40 oranındadır.

2016-17 MEB İstatistiklerine göre:

1 007 Özel Temel Lisede; 214 551 öğrenci, 19 928 öğretmen, 14 355 derslik bulunmakta; Derslik başına öğrenci sayısı:15, Öğretmen başına öğrenci sayısı: 9,28’dir.

Temel Lise başına ortalama 213 öğrenci düşmektedir -pek çoğu 100-150 öğrenciyle varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır- ki bu da bu kurumların kıt kanaat yaşamlarını sürdürebildiklerinin en önemli göstergesidir.

1.9.2016 itibariyle ÖSYS’ye başvuran Lisans bölümlerine yerleşen Lise Çıkışlı adaylar arasında bir karşılaştırma yapıldığında durum aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır. (Kaynak: MEB 2016-17 Örgün Eğitim İstatistikleri)

LİSE TÜRÜ BAŞVURAN LİSANS   YERLEŞEN YERLEŞME   ORANI %
Sosyal Bilimler Lisesi 2 266 1 533 67,65
Özel Fen Lisesi 7 167 4 651 64,89
Fen Lisesi 17 167  9 340 54,41
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 63 273 33 361 52,73
Özel Temel Lise 108 126 56 088 51,87
 Lise Çıkışlılar Toplamı 1 105 686 310 905 28,12

Temel liselerin, özel öğretimin eğitimdeki payını artırmaya katkıları ve yükseköğrenime geçişte elde ettikleri başarı ortadadır. Buna karşın uzun vadede varlıklarını sürdürmede de önemli sorunlarla karşı karşıyadırlar. Yükseköğretim lisans programlarına yerleşme oranlarına bakıldığında; Temel Liselerin başarı ortalaması Fen Liselerinin ortalamasına yakındır.

Yasa gereği 2018-2019 öğretim yılı sonunda statüsü sona erecek Temel Liselerin, özel okula dönüşmeleri sürecinde teşvik edilmeleriyle ilgili özellikle arsa tahsisi ve bina kiralama gibi teşvik tedbirlerinde bu güne kadar beklenen gelişme sağlanamamıştır. Bu durum, temel liselerin çok önemli bir bölümünün taahhüt ettikleri özel örgün öğretim kurumlarına dönüşememeleri sonucunun en önemli nedeni olacaktır.

Bu nedenle taahhütlerini yerine getiremeyecek temel liselerin 2018-2019 öğretim yılı sonunda kapatılmaları; gerek Milli Eğitim Sistemimiz gerek Milli ekonomimiz gerekse bu kurumların kurucu, yönetici, öğretmen ve öğrencileri açısından büyük kayıplar oluşturacaktır.

Öte yandan Özel Öğretim Kurslarında faaliyet alanının tek bilim dalına indirilmesi, Etüt Eğitim Merkezlerinin kapatılması karşısında Özel Öğretim Kursları ve Kişisel Gelişim Kurslarının sayıları önemli büyüklüklere ulaşmıştır.

Genel Müdürlük verilerine bakıldığında Özel Öğretim Kurslarının sayıları geçen yıla oranla yüzde yüzü aşkın artış göstermiş, 2000’i aşmış (2099); 1000’i aşkın(1047) Kişisel Gelişim Kursu açılmıştır.

Bu durum, tek bilim dalına indirme ve kapatma ile ilgili kararların sonuçlarına ilişkin anlamlı ve sorgulanması gereken bir olguyu yansıtmaktadır.

Bu Değerlendirmelere Göre Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Beklentiler/Öneriler

 • Temel liselerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak kalıcı hale getirilmesi, 2018-2019 öğretim yılından sonra da eğitim-öğretime devam etmelerine olanak sağlanması ülke çıkarlarımız için de uygun olacaktır.
 • Temel Liseler ile Özel Öğretim Kursları eğitim-öğretim faaliyetini sürdürürken öğrencilerimiz okul derslerini takviyede hangi eğitim kurumuna ihtiyaç duyarsa onu seçebilmektedir. Öğrencilerin böyle bir seçim olanağına sahip olması kendileri için bir avantajdır. Temel Liselerin kalıcı olmasının bu açıdan da önemli olacağını düşünüyoruz.
 • Temel Liselerde, mezun öğrencilere yalnızca hafta sonları 07.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitim-öğretim hizmeti verilebilmektedir. Bu süre mezun öğrenciler için yeterli olmamaktadır. Hafta içi günlerde ders bitim saatlerinden sonra da (örneğin, 17.00 -19.00 arasında) mezun öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti verilebilmelidir.
 • Temel Liseler kendi öğrencilerine ek program onayıyla kurs verebilmektedir. Bu olanağın Temel Lisenin kendi öğrencileri dışındaki okul öğrencilerine de açık olması, özellikle devlet okullarındaki öğrencilerin okul çıkışı (ders bitiminde) ve hafta sonları Temel Liseye gelerek kurs olanağından yararlanabilmesi hem kayıt dışı/ Kaçak kurumların önüne geçilmesi hem de ihtiyacı olanlara denetimli, nitelikli öğrenim fırsatları yaratması için önem taşımaktadır. Bu nedenle temel liselerden ve özel öğretim kurslarından yararlanacak öğrencilere, zaman ve mekânla ilgili sınırlılıklar kaldırılmalıdır.
 • Eğitim Öğretim Desteği ancak günü kurtarmaya hizmet etmektedir. Temel Liseler için verilen Özel Öğretim Desteği arttırılmalı, mümkünse tüm öğrencilere verilmelidir. Özel Öğretim Desteğinden yararlanabileceklerin Haziran ayına kadar açıklanması,  kayıtlar sırasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırabilecek, bu düzenleme kayıtları artırmada önemli katkı sağlayacaktır. 2016 yılı verilerine göre devletin bir öğrenci için harcaması 7.500 T.L’dir. Bu rakamlara göre eğitim öğretim desteği miktarları ya artırılmalı ya da daha çok öğrenciye hatta özel okullara devam eden tüm öğrencilere eğitim öğretim desteği verilmelidir.
 • Özel eğitim ve öğretim kurumlarının ayakta kalabilmesi ve hizmetlerini sürdürebilmeleri için KDV oranlarının %8’den %1’e çekilmesi
 • Öğrencilere ödenen eğitim öğretim desteğinden yararlanan kurumlar, bu destek karşılığında hizmet vermekte ve devletin öğrenci başına harcadığı giderleri azaltmaya katkı sunmaktadır. Bu nedenle taahhüdünü yerine getiremeyen, kapanan/kapanacak olan kurumların öğrencileri için ödenen desteğin geri alınmaması ve bununla ilgili gerekli düzenleme yapılması haklı bir talep olarak değerlendirilmelidir.
 • Özellikle dönüşüm kapsamındaki özel öğretim kurumlarının devlet teşvikiyle ilgili düzenlemeler bir an önce cazip hale getirilmelidir.
 • Sınav sistemlerinde yapılan son değişiklikler, sınavlara girecek öğrencilerin destek alma taleplerini azaltmamıştır ve bu alandaki ihtiyaç ortadan kalkmamış gözükmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesinde resmi ve özel okullar araç edilmesine karşın bunların dışındaki yasal özel öğretim kurumlarına olan talep de azalmamaktadır. Bu talep göz ardı edildiğinde yasal olmayan yapılar daha da artmakta, yasal kurumlar aleyhine haksız bir rekabet ortamı oluşmaktadır. İhtiyacın hem veli ve öğrenciler açısından hem de özel öğretim girişimcileri açısından hizmete erişim ve sunumda kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması, özel öğretim kurslarında tek ders sınırlamasının en az 5 derse çıkarılması ya da tüm derslerin verilebilmesi uygun olacaktır.
 • Merdiven altı diye anılan kurumlar çok sıkı denetlenmeli ve yasal zemine çekilmeli veya kapatılmalıdır. Bu konuda illerde kurulan komisyonların çalışmaları daha etkin hale getirilmeli Özel Öğretim Temsilcileriyle işbirlikleri yapılmalı, devlet okullarında görevli öğretmenlerin özel öğretim kurslarında derse girmelerinin önüne geçilerek haksız rekabet önlenmelidir.
 • Her sektör yasal ve kurumsal işletmelerini merdiven altı oluşumlardan koruyucu önlemler alma doğrultusunda ilgili Bakanlıkların gücünü devreye sokabildiği gibi Bakanlığımız da Kaçak kurumların önlenmesiyle ilgili Kamu Spotu yaptırabilir.  25.12.2017         

       Naci ATALAY

       Yönetim Kurulu Başkanı

 

Fotoğraflar için tıklayınız >>>