Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Başkan Köprülü'den Üyelere Yeni Yil Mesaji: 2012, Dershanelerimiz Için Bir Varoluş Mücadelesi Yılı Olmuştur.

08/01/2013

Sayın Üyemiz,

Hepimizin çok iyi hatırlayacağı gibi Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sınavlara ve özel dershanelerin özel okullara dönüşmesine ilişkin, kamuoyunda dershanelerin kapatılacağı algısına neden olan açıklamaları (25 Mart, 9 Eylül ve 6 Ekim 2012)sektörde derin kaygılara… yol açtı.

Bu olgu karşısında özel dershaneciler olarak şimdiye kadar olduğundan daha haklı bir zeminde kendimizi ifade ettik. Bunda özel dershanelerimizin ilk ve öncü kurumu olarak Derneğimizin duyarlı, tutarlı ve sorumlu bir duruş sergilemesinin payı büyüktür.

Sınavlar kaldırılsa bile dershanelere olan ihtiyacın devam edeceğini, bu ihtiyacı azaltan önlemlerin alınması gerektiğini, asıl yapılması gerekenin eğitimin temel sorunlarını çözmek olduğunu… savunduk, bu yönde yayınlar oluşturduk, daha önemlisi de diğer ulusal dershane derneklerini ortak çalışmalara davet ederek birlikte önemli çalışmalar yaptık, bu çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan çalışmalar, kamuoyunda dershane tartışmalarına yeni bir boyut getirmiş, dershanelere yönelik eleştirilerin gerçekleri yansıtmadığı düşüncesi öne çıkmıştır.

ÖZ-DE-BİR önderliğindeki bu çaba ve çalışmalarımıza siz değerli üyelerimiz de bulunduğunuz il/ilçelerde destek verdiniz, dershaneler arasında da bir dayanışma ve işbirliği sağladınız. 2012, dershanelerimiz için 1980’li yılları anımsatan bir varoluş mücadelesi yılı olmuştur. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum.

Özel dershanelerimizin oluşturduğu birikim ülkemiz eğitiminde de, ekonomisinde de, sosyal yaşamında da yabana atılamaz. Dershanelerimizi;  eğitim sistemimizin hem zenginliği hem de gerekli bir unsuru olarak algılamak, eğitimimizin niteliğini artırmaya dönük çalışmalar içinde desteklemek ve öğrenmeyi yaşam boyuna yayacak bir yaklaşımla dershanelerimize yeni işlevler yüklemek gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli Üyemiz,

Yeni yılla birlikte dershanelerimizde yeni kayıt önemimiz de başlamış bulunuyor. Bildiğiniz gibi her yıl Ocak-Mayıs döneminde ücretleri tespit ve ilan ediyor ve bu ilandan sonra ücret tahsil edebiliyor; bir başka deyişle kayıtlarımızı resmen başlatmış oluyoruz (ÖÖKY Md.54).

Sınavlar ve dershaneler konusunda resmi açıklamalar tam anlamıyla açıklık taşımıyor olsa da ücret tespiti, ilanı ve kayıt işlemlerimize gecikmeden başlamayı; eğitim öğretim etkinliklerimizi duraksamadan sürdürmeyi öneriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2013’ün tüm ulusumuz için umutların arttığı, beklentilerin gerçekleştiği bir yıl olmasını; tüm insanlık âlemine, ülkemize güzel günler getirmesini, topluluğumuz içindeki dayanışmanın daha da güçlenmesini umuyor ve diliyorum.

Saygılarımla
04.01.2013

Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı