Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Dershane Derneklerinden Ortak Açıklama...

18/11/2013

ÖZEL DERSHANE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN HÜKÜMETİMİZE ve KAMUOYUNA...


Keşke dershaneler bu kadar gerekli olmasa!..
Okullarımız herkese eşit ve kaliteli eğitim sunabilse,
Çanakkale’deki ve Çankaya’daki, Çankırı’daki ve Çemişgezek’teki ana baba, çocuğuna iyi bir gelecek
sağlayabilecek eğitim olanaklarına sahip olsa…
Her çocuk, bir başka çocuğu geçmek zorunda kalmadan kendi ilgi ve yetenekleriyle kendine uygun okullarda okuyabilse, kendine uygun iş-meslek olanaklarına kavuşabilse…
Keşke çocuklarımız sadece yavaş öğrendikleri için ya da daha fazla öğrenme arzusuyla özel derse ihtiyaç duymuş olsa…
Böylesine “Dershane Tartışması” yaşanır mıydı?
Yeni demokratikleşme paketlerinin açıldığı, toplumun demokrasi beklentilerinin çok yüksek olduğu ortamda dershaneleri ortadan kaldırmayı amaçlayan hür teşebbüse aykırı yasa tasarıları hazırlanır mıydı?
Eğitim öğretim hakkını, öğrenim özgürlüğünü, çalışma özgürlüğünü, hukukun en temel ilkelerini görmezden gelecek bu kadar yasakçı yasa taslakları hazırlanır mıydı?...
Sokaktaki sade vatandaştan akademik çevrelere; muhalefet partilerinin milletvekili, sözcü ve liderlerinden iktidar partisinin milletvekillerine, önceki milli eğitim bakanlarına, bazı bakanlara; iş çevrelerinden, pek çok sivil toplum örgütüne ve de Sayın Cumhurbaşkanına kadar toplumun her kesiminden %70’lerle ifade edilen karşı çıkışlara rağmen nedendir bu “Dershaneleri kapatacağım!” ısrarı…
Toplumsal sorunların çözümünde konunun muhataplarıyla görüşmek, tartışmak, uzlaşmak gibi yollar bir araç olarak kullanılırken bu konuda biz sektör temsilcilerinin tüm çabalarına karşın bizlerle hiçbir görüşme yapılmamasını, son gün farklı saatlerde üstelik hazırlanan yasa taslağını hiç paylaşmadan davet edilmemizin demokratik usullere uymadığını düşünüyoruz. Görüşmeye davet edilen sektör temsilcilerine sadece metin okunarak bir dayatmaya gidilmeyeceğini umuyoruz.
Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren, ulusal ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı
bulunan, girişim özgürlüğünü, öğrenme ve öğretme hakkını… Anayasal bir dizi haklarımızı
yok sayan; dershaneleri sistem dışına çıkarma-ortadan kaldırma çabalarına karşı çıkmak
en temel hakkımızdır.
Şimdi soruyoruz!
Neden MEB, eğitim sistemini iyileştirmek yerine kendi kurumları özel dershaneleri dışlamak istemektedir?
Devlet, iyileştiremediği sistemi içinde özel ders alma gücü olana ayrıcalık tanımış, yoksul halk çocuklarının
elinden dershane fırsatını almış olmayacak mıdır?
Atama bekleyen 150-200 bin öğretmeni atayamazken dershane sektörünün istihdam ettiği 100 bin çalışan için hangi istihdam olanağı yaratacaktır?
Mevcut özel okulların %60 kapasiteyle çalıştığı ortadayken dershanelerin okula dönüşümünü tek alternatif olarak sunmak ve kapanmalarına yol açmakla ne elde edilecektir?
Ve daha pek çok soru!...
Bu hukuksuzluğu kamuoyuyla paylaşıyor, Milli Eğitim Bakanlığımızı bir kez daha özel dershane sektör
temsilcileriyle soruna ortak çözüm bulmaya davet ediyoruz.
Toplumsal uzlaşma olmadan yapılacak oldubitti düzenlemeler beraberinde ulusal ve evrensel bir dizi
hukuksal uyuşmazlıklar getirecektir. Bu olası hukuksuzluğa karşı haklarımızı korumak zorunda kalmadan başta Sayın Başbakanımızın gerekeni yapacağına olan inancımızı korumak istiyoruz.


ÖZ-DE-BİR Özel Dershaneler Birliği Derneği
GÜVENDER Güven Dersane Sahipleri Derneği
TÖDER Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği
ÖZDER Özel Öğretim Derneği Temsilcileri ve 24 Yerel Dernek