Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Öz-de-bir'den Basin Açiklamasi...

28/11/2014

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara, 28 Kasım 2014

Kısa adıyla ÖZ-DE-BİR olarak anılan Özel Dershaneler Birliği Derneği, kurulduğu 1985 yılından bu yana Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, demokratik, laik eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmüş, özel dershanelerimizin ve eğitimimizin sorunlarına toplumsal yararı önde tutarak çözümler üretmiş, yaptığı çalışmalarla kamuoyunda saygın bir yer edinmiştir.

ÖZ-DE-BİR, bugün yine aynı anlayış içinde Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği adıyla hem özel dershanelerimizin hem de diğer özel öğretim kurumlarımızın derneği olarak çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.


Özel dershanelerimizin “dönüşümü” olarak kamuoyuna yansıyan, özünde dershanelerin kapatılmasını düzenleyen 6528 sayılı Yasa’nın Anayasa Mahkemesinin gündeminde olduğu bu günlerde Mahkemenin hukuka uygun bir karar vereceğine olan inancımızı koruyoruz.

Yaptığımız tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de eğitimi ulusal çıkarlarımızla bütünleştiren, bu anlamda herhangi bir siyasi eğilimin/anlayışın savunucusu olmaksızın üyelerinin yasal hak ve taleplerini önceliklendiren bir sivil toplum örgütü olma kararlılığımızı sürdürdüğümüzü gereken lüzum üzerine saygıyla kamuoyuna duyururuz.
Faruk KÖPRÜLÜ
Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı