Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Özel Dershanelerin 2013 Için Ödeyecekleri Harç 2.069,30 Tl…

28/01/2013

1 Ocak 2013 Tarihli ve 28515  Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 69) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130101-4.htm ekindeki  (8) Sayılı Tarife'nin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlığı altındaki 18. Maddesi, Özel Dershanelerin 2013 yılı için ödeyecekleri harç miktarının belirlemektedir.
Tebliğ’e  göre özel dershanelerin  2013 için ödeyecekleri  harç 2.069,30 TL’dir.
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.033,75
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 2.069,30
c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 2.069,30