Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Resmi Kurumlar

15/10/2010

 Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
 Basın Yayın Genel Müdürlüğü
 Devlet İstatistik Enstitüsü
 Devlet Planlama Teşkilatı
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Diyanet İşleri Başkanlığı
 Doğa Koruma ve Milli Parklar
 Hazine Müsteşarlığı
 Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
 KOSGEB
 Merkez Bankası
 Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 Osmanlı DEvlet Arşivi
 Sayıştay
 Sermaye Piyasası Kurulu
 TUBİTAK
 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
 Yargıtay
 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)