Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu

21/05/2021

ÖZDEBİR 20. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

ÖZDEBİR’in 20. Olağan Genel Kurulu, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara’da Hotel İçkale’de toplandı.

Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilen 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Naci ATALAY, katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

Naci ATALAY, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada; ÖZDEBİR’in Türkiye’de özel dershaneciler tarafından kurulan ilk sivil toplum örgütü olduğunu, bugün de aynı adla tüm özel öğretim kurumlarının üye olabildiği bir dernek haline geldiğini belirti. Naci ATALAY bu günlere gelinmesinde büyük emekleri bulunan Kurucu Başkan merhum Dr. İbrahim ARIKAN’ı minnetle anarken Onursal Başkan Faruk KÖPRÜLÜ’ye de teşekkürlerini iletti.

Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde çalışılacağını dile getiren Naci ATALAY, tüm üyelerin dilek ve isteklerini dikkate alarak haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Genel kurula katılan konuklara ve üyelere teşekkür eden Başkan, tüm ÖZDEBİR ailesi bileşenlerine 20. Dönem çalışmaları için başarı dileklerini sundu.  

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu  

Genel Kurulda  yapılan seçimde yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturuldu ve aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapıldı.

 

ÖZDEBİR 20. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Naci ATALAY, Konya

Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli

Sayman: Metin DEMİR, Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi:  Kurtuluş ARIKAN

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin BAYSAL, Antalya

Yönetim Kurulu Üyesi: Sait OĞUZ, Mersin

Yönetim Kurulu Üyesi: Yılmaz ÖZTÜR, İzmir

ÖZDEBİR 20. DÖNEM DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Cemil AKÇA, Ankara

Denetleme Kurulu Üyesi: Yıldırım ÖZYEĞEN, Ankara

Denetleme Kurulu Üyesi: Mehmet UZ, Ankara


ÖZDEBİR 19. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 19. Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2017 Pazar günü Ankara Hotel İçkale’de toplanmıştır. Önceki Başkan Faruk KÖPRÜLÜ’nün aday olmadığı Genel Kurulda seçilen Kurullarımız aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmış; Yönetim Kurulu Başkanlığına Konya Sistem Eğitim Kurumları Kurucusu Naci ATALAY getirilmiştir.

Genel Kurulumuzda yapılan tüzük değişikliğiyle Üye Olma Hakkı -Madde 8, Üyelikten Çıkma -Madde 9, Üyelikten Çıkarılma -Madde 10, İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği Dernekler Masasının Örnek Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yeniden düzenlenmiştir.

Bu değişiklikle önceki Tüzükte yer alan Üye Olma Hakkıyla ilgili 8. Maddedeki “…mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan özel dershane veya diğer özel öğretim kurumları kurucusu veya kurucu temsilcisi (şirketlerde) olan her gerçek kişi veya tüzel kişi olarak bunların kurumları, yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilir…” ifadesi, “…Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir…” olarak değiştirilmiştir.

Genel Kurulumuzun seçtiği yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarımız aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmıştır.

ÖZDEBİR 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Naci ATALAY, Konya
Sayman: Metin DEMİR, Ankara
Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli
Yönetim Kurulu Üyesi: Memet ERBAŞ, Ankara
Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin BAYSAL, Antalya
Yönetim Kurulu Üyesi: Sait OĞUZ, Mersin
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan GÜVEN, İzmir

ÖZDEBİR 19. DÖNEM DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Ali ÜNAL, Aksaray
Denetleme Kurulu Üyesi: Mustafa KARAARSLAN, Bursa
Denetleme Kurulu Üyesi: Saffet GÜZEL, Aydın


18. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumlar Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü Ankara Hotel İçkale'de toplandı.  Genel Kurul yapılan Tüzük değişikliğiyle; "Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği" olan Derneğin adını, "ÖZDEBİR Özel Eğitim-Öğretim Derneği" olmasına karar verdi.  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.

Buna göre 18. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu : 

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ (Ankara)
Sayman: Hasan KARACAN (Ankara)
Genel Sekreter : Naci ATALAY (Konya)
Üye : 
Kurtuluş ARIKAN (İstanbul)
Üye : Ali KOÇAL (Zonguldak)
Üye : Recep YILDIRIM (Bursa)
Üye : Nureddin DURMUŞ (İzmir)

DENETLEME KURULU

Başkan : Metin DEMİR (Ankara)
Üye : Ali ÜNAL (Aksaray)
Üye : Özer AKDEMİR (İzmir)


17. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 17. Olağan Genel Kurulu, 18 Kasım 2013 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Tüzük değişikliği yapılarak Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği adını alan  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 17. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu : 

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
Sayman: Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter : Naci ATALAY
Konya Sistem  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Kurtuluş ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu
Üye : Ali KOÇAL
Zonguldak Murat Dershanesi Kurucusu
Üye : Nureddin DURMUŞ
İzmir Kavram Dershaneleri Kurucusu
Üye : Recep YILDIRIM
Bursa  Modern İstanbul Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye : Ali ÜNAL
Aksaray Modern İstanbul Dershanesi  Kurucusu
Üye : Özer AKDEMİR
İzmir-Urla Fen ve Sosyal Bilimler Dershanesi Kurucusu16. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 16. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
II.  Başkan : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Sayman : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye : Naci ATALAY
Konya Sistem Dershaneleri Kurucusu
Üye : Kurtuluş ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kur.
Üye : Erol BOY
İstanbul Sevinç Dershaneleri Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye : Adem BIÇAKÇI
Giresun Bilim Dershanesi  Kurucusu
Üye : Özbey FİDAN
Kuşadası Ada Başarı Dershanesi Kurucusu


15. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Kasım 2009 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 15. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II.  Başkan : Nazmi ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kur.
Genel Sekreter : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Sayman : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Hakkı EKEN
Eskişehir Gelişim İlköğretim Dersh.Kurucusu
Üye : Vahap ERDOĞDU
Antalya Özbilgi Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Ata ÇINAR
Konya Ata Çınar Bil-Test  Dershanesi Kurucusu
Üye : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi. Kurucusu
Üye : Yavuz MÜFTÜOĞLU
Sakarya Değişim Dershanesi Kurucusu


14. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurulu 19 Kasım 2007 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evinde yapılmış, seçimler sonucunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları, görev dağılımını aşağıda belirtildiği şekilde  yapmıştır.  

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II. Başkan : Nazmi ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Mer. Dershaneleri Kur.
Genel Sekreter : Gökhan GÜNDOĞDU
Bursa Büyük Dershane Kurucusu
Sayman : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye : Hakkı EKEN
Eskişehir Gelişim İlköğretim Dersh.Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Celâl TEMEL
Mersin Test Teknik Dershanesi Kurucusu
Üye : Erdoğan İPEK
İstanbul Tarabya  Eğitim Merk. Dersh. Kur.
Üye : K. Hakan ÇORTANCIOĞLU
Antalya Ekol Dershanesi Kurucusu


13. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2005 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde yapılmıştır.
Genel kurulda üyelerimiz tarafından Divan Başkanlığı’na verilen önergelerin oylanması sonucunda, ÖZ-DE-BİR Tüzüğü’nün bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Buna göre;
Genel Kurulun iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılmasına,
Yıllık üye aidatının 01 Ocak 2006 yılından itibaren 150. YTL. olarak belirlenmesine,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Bölge Temsilcilikleri açılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Seçimler sonucunda oluşan XIII. Dönem Yönetim ve Denetleme kurulları, aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmıştır.

YÖNETİM KURULU
Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
(Ankara Bilim  Dershaneleri Kurucusu)
II.Başkan : Kenan BIYIK
(Trabzon Yılmaz Dershanesi Kurucusu)
Gen. Sekr : Ali KILINÇ
(İzmir Batı Dershanesi Kurucusu)
Muhasip : S. Semih TAŞPOLATOĞLU
(Ankara Mavi Dershane Kur.)
Üye : Mücahit GÜLTEKİN
(İstanbul Küresel Dershanesi Kurucusu)
Üye : Nazmi ARIKAN
(İstanbul Fen Bilimleri Merk. Dersh. Kur.)
Üye : Gökhan GÜNDOĞDU
(Bursa Büyük Dershanesi Kurucusu)

DENETLEME KURULU

Başkan : Celâl TEMEL
(Mersin Test Teknik Dershaneleri Kurucusu)
Üye : Şebnur ALTIN
(Ankara Altın Dershanesi Kurucusu)
Üye : Cevat AKKAYA
(Sinop Umut Dershanesi Kurucusu)

Ayrıca yönetim Kurulumuz ÖZ-DE-BİR Tüzüğü’nün 28. Maddesi hükümlerine göre; “Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmesine yardımcı olmak, derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak üzere” aşağıda isimleri bulunan üyelerimizi oybirliği ile  “Danışma Kurulu”na seçmiştir.

İbrahim ARIKAN (Mef Dershaneleri Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski Başkanı)
Celâl TEMEL (Test Teknik Dersh. Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski 2. Başkanı)
Şebnur ALTIN (Ankara Altın Dershanesi Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski  üyesi)