Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Öğrenci Sınav Sonuçları Kurum/Bayi Sınav Sonuçları E-Satış Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu

21/05/2021

ÖZDEBİR 21. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA TOPLANDI 

ÖZDEBİR’in 21. Olağan Genel Kurulu, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da Hotel İçkale’de toplandı. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilen 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Naci ATALAY, bir kez daha katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

21.Olağan Genel Kurul’da tüzük değişikliğine de gidildi. Bu değişikliğe göre hayata geçirilecek uzun soluklu projelerin uygulanabilmesine daha geniş fırsat tanıyabilmek amacıyla Olağan Genel Kurul toplantılarının, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinin üç yılda bir yapılmasına karar verildi. Ayrıca Tüzük’te bina satın alma/satma, kiralama/kiraya verme, inşaat yapma faaliyetlerini içeren düzenlemeler yapıldı. Tüzük Gereği Genel Kurul izniyle yapılacak bu işlerle ilgili olarak da Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

Genel Kurulda  yapılan seçimde ÖZDEBİR 21. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturuldu, görev paylaşımı yapıldı.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Naci ATALAY, Konya

Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli

Sayman: Metin DEMİR, Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi:  Kurtuluş ARIKAN, İstanbul

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin BAYSAL, Antalya

Yönetim Kurulu Üyesi: Sait OĞUZ, Mersin

Yönetim Kurulu Üyesi: Yılmaz ÖZTÜR, İzmir

 

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Yıldırım ÖZYEĞEN

Denetleme Kurulu Üyesi: Cemil AKÇA

Denetleme Kurulu Üyesi: Fatma CÖMERT

_______________________________________________________________________________________________

ÖZDEBİR 20. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

ÖZDEBİR’in 20. Olağan Genel Kurulu, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara’da Hotel İçkale’de toplandı.

Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilen 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Naci ATALAY, katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

Naci ATALAY, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada; ÖZDEBİR’in Türkiye’de özel dershaneciler tarafından kurulan ilk sivil toplum örgütü olduğunu, bugün de aynı adla tüm özel öğretim kurumlarının üye olabildiği bir dernek haline geldiğini belirti. Naci ATALAY bu günlere gelinmesinde büyük emekleri bulunan Kurucu Başkan merhum Dr. İbrahim ARIKAN’ı minnetle anarken Onursal Başkan Faruk KÖPRÜLÜ’ye de teşekkürlerini iletti.

Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde çalışılacağını dile getiren Naci ATALAY, tüm üyelerin dilek ve isteklerini dikkate alarak haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Genel kurula katılan konuklara ve üyelere teşekkür eden Başkan, tüm ÖZDEBİR ailesi bileşenlerine 20. Dönem çalışmaları için başarı dileklerini sundu.  

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu  

Genel Kurulda  yapılan seçimde yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturuldu ve aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapıldı.

 

ÖZDEBİR 20. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Naci ATALAY, Konya

Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli

Sayman: Metin DEMİR, Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi:  Kurtuluş ARIKAN

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin BAYSAL, Antalya

Yönetim Kurulu Üyesi: Sait OĞUZ, Mersin

Yönetim Kurulu Üyesi: Yılmaz ÖZTÜR, İzmir

ÖZDEBİR 20. DÖNEM DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Cemil AKÇA, Ankara

Denetleme Kurulu Üyesi: Yıldırım ÖZYEĞEN, Ankara

Denetleme Kurulu Üyesi: Mehmet UZ, Ankara

_______________________________________________________________________________________________

ÖZDEBİR 19. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 19. Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2017 Pazar günü Ankara Hotel İçkale’de toplanmıştır. Önceki Başkan Faruk KÖPRÜLÜ’nün aday olmadığı Genel Kurulda seçilen Kurullarımız aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmış; Yönetim Kurulu Başkanlığına Konya Sistem Eğitim Kurumları Kurucusu Naci ATALAY getirilmiştir.

Genel Kurulumuzda yapılan tüzük değişikliğiyle Üye Olma Hakkı -Madde 8, Üyelikten Çıkma -Madde 9, Üyelikten Çıkarılma -Madde 10, İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği Dernekler Masasının Örnek Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yeniden düzenlenmiştir.

Bu değişiklikle önceki Tüzükte yer alan Üye Olma Hakkıyla ilgili 8. Maddedeki “…mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan özel dershane veya diğer özel öğretim kurumları kurucusu veya kurucu temsilcisi (şirketlerde) olan her gerçek kişi veya tüzel kişi olarak bunların kurumları, yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilir…” ifadesi, “…Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir…” olarak değiştirilmiştir.

Genel Kurulumuzun seçtiği yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarımız aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmıştır.

ÖZDEBİR 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Naci ATALAY, Konya
Sayman: Metin DEMİR, Ankara
Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli
Yönetim Kurulu Üyesi: Memet ERBAŞ, Ankara
Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin BAYSAL, Antalya
Yönetim Kurulu Üyesi: Sait OĞUZ, Mersin
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan GÜVEN, İzmir

ÖZDEBİR 19. DÖNEM DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Ali ÜNAL, Aksaray
Denetleme Kurulu Üyesi: Mustafa KARAARSLAN, Bursa
Denetleme Kurulu Üyesi: Saffet GÜZEL, Aydın

_______________________________________________________________________________________________

18. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU


ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumlar Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü Ankara Hotel İçkale'de toplandı.  Genel Kurul yapılan Tüzük değişikliğiyle; "Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği" olan Derneğin adını, "ÖZDEBİR Özel Eğitim-Öğretim Derneği" olmasına karar verdi.  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 18. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu

YÖNETİM KURULU
Başkan: Faruk KÖPRÜLÜ (Ankara)
Sayman: Hasan KARACAN (Ankara)
Genel Sekreter: Naci ATALAY (Konya)
Üye: Kurtuluş ARIKAN (İstanbul)
Üye: Ali KOÇAL (Zonguldak)
Üye: Recep YILDIRIM (Bursa)

Üye: Nureddin DURMUŞ (İzmir)

DENETLEME KURULU
Başkan: Metin DEMİR (Ankara)
Üye: Ali ÜNAL (Aksaray)
Üye: Özer AKDEMİR (İzmir)

_______________________________________________________________________________________________

17. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 17. Olağan Genel Kurulu, 18 Kasım 2013 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Tüzük değişikliği yapılarak Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği adını alan  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 17. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu

YÖNETİM KURULU
Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ, Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
Sayman: Hasan KARACAN, Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter : Naci ATALAY, Konya Sistem  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Kurtuluş ARIKAN, İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu
Üye : Ali KOÇAL, Zonguldak Murat Dershanesi Kurucusu
Üye : Nureddin DURMUŞ, İzmir Kavram Dershaneleri Kurucusu
Üye : Recep YILDIRIM, Bursa  Modern İstanbul Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan : Metin DEMİR, Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye : Ali ÜNAL, Aksaray Modern İstanbul Dershanesi  Kurucusu
Üye : Özer AKDEMİR, İzmir-Urla Fen ve Sosyal Bilimler Dershanesi Kurucusu

_______________________________________________________________________________________________

16. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU


Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 16. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU
Başkan: Faruk KÖPRÜLÜ, Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
II.  Başkan: Hasan KARACAN, Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter: Sabri YILDIZ, Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Sayman: Sezai ÖZEL, İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye: Naci ATALAY, Konya Sistem Dershaneleri Kurucusu
Üye: Kurtuluş ARIKAN, İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu
Üye: Erol BOY, İstanbul Sevinç Dershaneleri Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan: Metin DEMİR, Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye: Adem BIÇAKÇI, Giresun Bilim Dershanesi  Kurucusu
Üye: Özbey FİDAN, Kuşadası Ada Başarı Dershanesi Kurucusu

_______________________________________________________________________________________________

15. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Kasım 2009 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 15. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU
Başkan: Faruk KÖPRÜLÜ, Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II.  Başkan: Nazmi ARIKAN, İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter: Sezai ÖZEL, İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu,

Sayman: Hasan KARACAN, Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye: Sabri YILDIZ, Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye: Hakkı EKEN, Eskişehir Gelişim İlköğretim Dershanesi Kurucusu
Üye : Vahap ERDOĞDU, Antalya Özbilgi Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan : Ata ÇINAR, Konya Ata Çınar Bil-Test  Dershanesi Kurucusu
Üye : Metin DEMİR, Ankara İlke Dershanesi. Kurucusu
Üye: Yavuz MÜFTÜOĞLU, Sakarya Değişim Dershanesi Kurucusu

_______________________________________________________________________________________________

14. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurulu 19 Kasım 2007 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evinde yapılmış, seçimler sonucunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları, görev dağılımını aşağıda belirtildiği şekilde  yapmıştır.  

YÖNETİM KURULU
Başkan: Faruk KÖPRÜLÜ, Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II. Başkan: Nazmi ARIKAN, İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter: Gökhan GÜNDOĞDU, Bursa Büyük Dershane Kurucusu
Sayman: Hasan KARACAN, Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye: Sabri YILDIZ, Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye: Sezai ÖZEL, İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye: Hakkı EKEN, Eskişehir Gelişim İlköğretim Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan : Celâl TEMEL, Mersin Test Teknik Dershanesi Kurucusu
Üye : Erdoğan İPEK, İstanbul Tarabya  Eğitim Merk. Dersh. Kur.
Üye : K. Hakan ÇORTANCIOĞLU, Antalya Ekol Dershanesi Kurucusu

_______________________________________________________________________________________________

13. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2005 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde yapılmıştır.
Genel kurulda üyelerimiz tarafından Divan Başkanlığı’na verilen önergelerin oylanması sonucunda, ÖZ-DE-BİR Tüzüğü’nün bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Buna göre;
Genel Kurulun iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılmasına,
Yıllık üye aidatının 01 Ocak 2006 yılından itibaren 150. YTL. olarak belirlenmesine,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Bölge Temsilcilikleri açılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Seçimler sonucunda oluşan XIII. Dönem Yönetim ve Denetleme kurulları, aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmıştır.

YÖNETİM KURULU
Başkan: Faruk KÖPRÜLÜ (Ankara Bilim  Dershaneleri Kurucusu)
II. Başkan : Kenan BIYIK (Trabzon Yılmaz Dershanesi Kurucusu)
Gen. Sekr : Ali KILINÇ (İzmir Batı Dershanesi Kurucusu)
Muhasip : S. Semih TAŞPOLATOĞLU (Ankara Mavi Dershane Kur.)
Üye : Mücahit GÜLTEKİN (İstanbul Küresel Dershanesi Kurucusu)
Üye : Nazmi ARIKAN (İstanbul Fen Bilimleri Merk. Dersh. Kur.)
Üye : Gökhan GÜNDOĞDU (Bursa Büyük Dershanesi Kurucusu)

DENETLEME KURULU
Başkan : Celâl TEMEL (Mersin Test Teknik Dershaneleri Kurucusu)
Üye : Şebnur ALTIN (Ankara Altın Dershanesi Kurucusu)
Üye : Cevat AKKAYA (Sinop Umut Dershanesi Kurucusu)