Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Öğrenci Sınav Sonuçları Kurum/Bayi Sınav Sonuçları E-Satış Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

ÖZDEBİR'in Tarihçesi

21/05/2021

HAKKIMIZDA

"Eğitim idealleri için eğitime gönülden bağlı bir avuç dershane yöneticisiyle 1985 yılında yola çıkan ÖZ-DE-BİR, üye dershanelerin sorunlarına eğilmek, çözümler üretmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek çabasıyla yıllardır gönül bağı ile hizmet üretip, Dernek olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş; saygın, etkin, kurumsallaşmış yapısı ile toplumumuza ve üyelerine hizmet sunmaktadır. Geçen yıllar içinde; güven, saygınlık, kalite, başarı, erdemli olmak, Atatürkçü, çağdaş ve laik eğitim kavramlarıyla birlikte düşünülen, özel dershane kavramıyla özdeşleşen bir kurumdur ÖZ-DE-BİR… 2010’da 25. yaşını kutladığımız ÖZ-DE-BİR, bundan sonra da üyelerinden, toplumumuzdan aldığı güç, destek ve yüklendiği sorumlulukla Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş, demokratik, laik eğitim ilkelerimizden ödün vermeden görevini yapmaya; güçlü ve etkili bir sivil toplum örgütü olmaya devam edecektir…"

1985’te “Özel Dershaneler Birliği Derneği” ÖZDEBİR adımızla eğitim dünyamızda yerini alan ve laik, demokratik, çağdaş, bilimsel eğitim ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılıkla eğitime hizmette toplumda saygın bir yer edinen Kurumumuz, “Dershanelerin Dönüşümü” sürecinde 17. Olağan Genel Kurulumuzun (18 Kasım 2013) kararıyla hem dershaneleri hem diğer özel öğretim kurumlarını çatısına alan bir yapıya dönüşmüş ve “Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği” adını almıştır.

Özel dershanelerin eğitim sistemimizdeki düzenlemelerle “dönüştürülmesi” ve “dershane” tanımının Yasa’dan çıkarılmasıyla; 18. Olağan Genel Kurulumuzun (23 Kasım 2015) tüzük değişikliği kararıyla markamız “ÖZDEBİR” kısa adı da korunarak “Özel Eğitim - Öğretim Derneği” adımız ve yeni yapımızla ÖZDEBİR, Atatürk’ün gösterdiği yolda eğitim hizmetlerini sürdürüyor. 

Öte yandan İktisadi İşletmemiz içinde kuruluş yıllarımızdan beri Türkiye Genelinde uyguladığımız Deneme Sınavlarının yanı sıra özellikle okula yardımcı/sınavlara hazırlık yayınlarıyla 2007 yılında yayın hayatına başlayan ÖZDEBİR Yayınları da alandaki gereksinimleri ve talepleri karşılamaya, Deneme Sınavlarını uygulamaya devam ediyor.

ÖZDEBİR, Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş, demokratik, laik eğitim ilkeleriyle görevini yapmaya; güçlü ve etkili bir sivil toplum örgütü olmaya devam edecektir…


DÜNDEN BU GÜNE ÖZDEBİR’E GENEL BİR BAKIŞ (Aralık 2017)

 Derneğimizin Kuruluş nedeni olan Özel Dershaneler, 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı yasa ile yasal statüye kavuşmuş olmasına karşın varlıkları tartışma konusu olmuştur.

1970'li yıllarda başlayan tartışma, 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra daha da yoğunlaşmış, 1983 'te özel dershanelerin kapatılması ile ilgili bir yasa tasarısı Kurucu Meclis’te görüşülmüş ve reddedilmesine karşın Milli Güvenlik Konseyi bu kararı veto ederek 16.06.1983 tarih ve 2843 sayılı yasa ile özel dershanelerin, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden bir yıl sonra, yani 31.07.1984’ten itibaren kapatılmasına karar vermişti.

1983 Genel Milletvekili Seçimi sonrası Özal Hükümeti kurulmuş,  dershane sahipleri hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunarak kapatılma kararının kaldırılması bir dizi çalışma yapmışlar ve bu çalışmaların da etkisi ve Özal Hükümetinin hazırladığı özel dershanelerin faaliyetini sürdürmesini sağlayan 11 Temmuz 1984 tarih ve 3035 sayılı yasayla, bir yıl önce getirilen kapatma hükmü iptal edilmişti. 

Artık Türkiye genelinde faaliyet gösteren 174 özel dershanenin o günlerde bir araya gelen 100 den fazla kurucusunun bir dernek çatısı altında toplanmalarının da koşulları oluşmuştu. 1985 yaz aylarında 17 İlde özel dershane kurucularının yaptıkları toplantılar sonucunda İbrahim ARIKAN başkanlığındaki yedi kişilik (Sıtkı ALP, İsmet KÖPRÜLÜ, Selçuk GÖKÇE, İlhan AÇIKGÖZ, Kemal SEZER, Dursun ÖNAL) kurucu (Birinci Dönem) yönetim kurulu ile 08 Ağustos 1985'te Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) kuruldu. Dernek Tüzüğü İçişleri Bakanlığı'nın 06.12.1985 tarih ve 06-28-104/11165 sayılı yazısı ile onaylanmış, Bundan 32 yıl önce Ankara'da yayınlanmakta olan bir gazetenin 08.12.1985 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

Birer yıl görev süreli 2. ve 3. Dönemlerde 5’er kişilik Yönetim Kurullarıyla yönetilen Dernek, 22.10.1987 ve sonrasında ikişer yıl görevli 7’şer kişilik yönetim kurullarıyla yönetilmiştir.

24 Ekim 2005; 13. Genel Kurulun toplandığı ve 20 yıllık başkanlık döneminin ardından İbrahim ARIKAN’ın görevi Faruk KÖPRÜLÜ’ye bıraktığı tarihtir.

Dershaneleri Dönüştürülmesi Süreciyle birlikte Dernek; 17. Olağan Genel Kurulda (18 Kasım 2013) hem dershaneleri hem diğer özel öğretim kurumlarını çatısına alan bir yapıya dönüşmüş ve Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği adını almıştır.

Özel Dershanelerin eğitim sistemimizdeki düzenlemelerle “dönüştürülmesi” ve “dershane” tanımının yasadan çıkarılmış olmasıyla nedeniyle  de Derneğin adında yeniden değişiklik yapma zorunluğu doğmuş 18. Olağan Genel Kurulumuzun (23 Kasım 2015)  tüzük değişikliği kararı ve İl Dernekler Masasının onayıyla marka olan kısa adımız “ÖZDEBİR” korunmuş ve Derneğimiz Özel Eğitim - Öğretim Derneği adını almıştır.

19. Olağan Genel Kurulumuzun yapıldığı 26 Kasım 2017’de de 2005’ten bu tarihe kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Faruk KÖPRÜLÜ, bu görevi Naci ATALAY’a bırakmıştır.

Geçen 32 yılın en belirgin özelliği; Kurumun sürdürdüğü tüm çalışmalarında Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam etmesidir ve bu 32 yılda eğitimimize önemli katkılar verilmiştir.

ÖZ-DE-BİR’den ÖZDEBİR’e, 1985’ten 2017’ye Kurumun öne çıkan bazı çalışmalarını satır başlarıyla anımsayalım:

Kurumumuzun;

 • İstanbul Esenler’de yaptırdığı 30 derslik 2600 öğrenci kapasiteli ÖZ‐DE‐BİR İlköğretim Okulu 1997’de;
 • 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük’te yaptırdığı prefabrik dershane de 2004’te

Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Kurumumuz;

 • Başta Milli Eğitim Bakanlığının, üniversitelerin ve özel öğretim derneklerinin düzenlediği akademik, sosyal, kültürel ve mesleki etkinliklere katılmış, her platformda görüşlerini yansıtmıştır.
 • Kurulduğu yıllardan son yıllara kadar dershaneler ve özel öğretim mevzuatı değişikliklerinde görüşleri dikkate alınan,  dershane tartışmalarında etkin rol üstlenen, dönüşüm sürecinde sürecin koşullarına göre tutarlı bir yol izleyen kurum olmuştur.
 • Basınla ilişkilerde, kamuoyu oluşturma ve basının taleplerini karşılamada her dönem hem üyelerinin hem ülkenin eğitimle ilgili konuları ve sorunlarını yansıtmada özenli ve duyarlı bir tutum izlemiştir.
 • Alanında etkili hizmet üretmek, değişen toplumsal koşulların gereklerine uygun davranabilmek, eğitimin gelişimine katkı vermek için meslekle ilgili kişi ve kurumlarla ilişkiler kurmuş, Yurt dışında (Japonya, Yunanistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan) incelemelerde bulunmuştur.
 • Eğitim sorunlarının tartışıldığı, üyelerinin hizmet içinde eğitimlerini amaçlayan, pek çok sempozyum, panel, konferans, seminer ve toplantılar düzenlemiştir.

-  2008-2010, 2011 yıllarında 44 ayrı merkezde üyelere, öğrenci ve velilere yönelik Eğitim Etkinlikleri ile ilgili organizasyonu

- 25. Yıl Cumhuriyet Balosu ve 25. Yıl Sempozyumu, Kurumun saygınlığını daha da artıran çalışmalar olarak anılmalıdır.

 • Kurulduğu ilk yıllardan bu yana sürdürülen Türkiye Geneli Deneme Sınavlarıyla da markalaşmış, yeni teknolojilerden etkili biçimde yaralanma ilkesiyle çalışmalarını sürdürmüş, 2007 yılında hem yayın hem sınav hizmetlerini daha çağdaş yapıda sürdürebilmek amacıyla “ÖZDEBİR Yayınları ve Sınav Merkezi”ni kurmuştur.
 • Geniş yayın yelpazesiyle hizmet veren, büyük kentlerimizde açılan kitap fuarlarında ve ÖZDEBİR Etkinliklerinde açtığı sergilerle, oluşturduğu geniş bayi ağıyla bu hizmetini daha geniş kitleye yaygınlaştırmıştır.
 • Sürekli değişen ve gelişen bu süreçte “Televizyonda Soru Çözümleri” “İnternet Üzerinden Videolu Soru Çözümleri” “Resmi İnternet Sitemiz”, “Yerel Ağ”,  “Sınav Başvuru, Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Sistemleri” “E Ticaret”, “Z Kitap”, ,  “Sosyal Medya”… gibi çoklu ortam ve İnternet uygulamaları ve olanaklarından etkili biçimde yararlanmıştır.
 • Üyelerin çalışmalarını, eğitimi destekleyen, Kurumu tanıtan;
 • -Pek çok broşür, afiş, pankart, kitap, takvim, ajanda gibi basılı yayınlar;
 • -Tanıtıcı, öğretici, bilgi verici CD vb. gibi sayısal ortamlı ürünler,
 • -Tercih robotları, rehberlik amaçlı programlar, insan kaynakları gibi internet ortamlı ürünler, ve daha nicelerini üyelerin ve sektörün hizmetine sunmuştur.
 • 2001’den 2015’e kadar şehit asker, polis ve öğretmenlerimizin çocuklarına, gazi çocuklarına, başarılı, yoksul öğrencilerimize ücretsiz kurs olanağı sağlamıştır.
 • Kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmalarla da kurumlarımızda verilen öğretim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve belirli bir standarda taşımak için çeşitli araştırmalar yapmış, ulaştığı sonuçları üyeleri ile paylaşarak onların da sistemlerini geliştirmelerine öncülük etmiştir.
 • Kurumun iletişim aracı olmasının yanında Türkiye’de, örgütlü Özel Dershaneciliğin ve Özel Öğretimin geçmişine ilişkin bir kaynak özelliği taşıyan “ÖZDEBİR Eğitim Dergisi” 60. sayıya ulaşmıştır.
 • Son yılların anılması gereken bir başka hizmeti de 3 yıl devam ettirilen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günü etkinliğidir.
 • (…)

 

***
ÖZ-DE-BİR 25. YAŞINDA!...  Aralık 2010  >>>
“Türkiye’nin dört bir yanında dershanecilik yapan ÖZ‐DE‐BİR üyelerinin belki de en önemli ortak özelliği, birçoğumuzun aynı kökenden gelmesidir: Eğitim... Bizler eğitimciyiz. Köy Enstitülerinden, Yüksek Öğretmen Okullarından, Eğitim Enstitülerinden geldik; kendiişlerimizi kurmadan önce yıllarca devlet okullarında hizmet verdik. Sahip olduğumuz bu eğitim birikimi ve ahlaki sorumluluklarımızla dershanecilik sektörüne de yüz akı hizmetler sunduk.”
ÖZ‐DE‐BİR yayınları arasında "2005’te yayımlanan Özel Dershanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Öneriler" adlı yayında “Biz Kimiz?” Başlığı altında yer verilmiş bu satırlara... Bu tanımlama içinde anılan kurumlardan gelenler azalsa, yerlerini fakülte mezunları sonraki kuşaklara bıraksa da ÖZ‐DE‐BİR üyesi dershane kurucuları, eğitim sektöründe sahip oldukları eğitim birikimi ve ahlaki sorumluluklarıyla yüz akı hizmetler vermeye devam ediyorlar.
ÖZ‐DE‐BİR Nasıl Doğdu?
Bu sorunun yanıtı, öncelikle özel dershanelerin varlığının sorgulanmasını gerektiriyor… Özel dershane kavramı da önce “özel ders” olgusunu getiriyor akla. Özel ders alma ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir ve geçmişten günümüze taşınmış bir gereksinimdir… Bu gereksinimin özünde nitelikli ve daha iyi eğitim alma sorunu yatar.
Konu temel insan haklarından biri olarak eğitim olunca, nitelik de göz ardı edilemeyecek en önemli unsurdur... Bir taraftan daha nitelikli eğitime olan gereksinim, diğer taraftan mutlaka başarılması öngörülen sınavların varlığı, okullarımızın yanında tamamlayıcı eğitim kurumu olarak dershaneleri gerekli kılmıştır.
Eğitim tarihimize bakıldığında Özel dershanelerin geçmişini Cumhuriyet öncesine kadar götürmek mümkündür.

1915 yılında yayınlanan Mekatib‐i Hususiye Talimatnamesi (Özel Okullar Talimatnamesi)nin 1. ve 16. Maddeleri “dershaneler”le ilgili düzenlemeyi içerir. Başlangıçta dil, fen, sanat, eğitim ve öğretimi için açılan özel dershaneler, 08.06.1965 tarihli 625 sayıl Özel Öğretim Kurumları Kanunu'yla Eğitim sistemimizde kurumsal statülerini kazanmış o yıllardan günümüze varlıklarını büyüyerek sürdürmektedir.
Ancak özel dershaneler, ulusal eğitime katkılarına rağmen varlıkları çok tartışılan kurumlar olmuştur. 1980 müdahalesinden üç yıl sonra askeri yönetim tarafından çıkarılan 16.06.1983 tarih ve 2843 sayılı yasayla özel dershanelerin bir yıl içinde kapatılması kararı, özel dershanecilik alanında önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu karar özel dershane kurucularının bir araya gelmesini ve ÖZ‐DE‐BİR’in kurulmasının maddi temelini oluşturur. O tarihte, ülkemizdeki dershane sayısı 174’tür.

Hem ülkeye hem eğitim öğretim sistemine büyük zararlar verecek bu kararın düzeltilmesi amacıyla özel dershanelerin kurucuları Ankara Bilim Dershanesinde bir araya geldiler. Bu tarihi toplantıda, özel dershanelerin kapatılmasına karşı çıkma kararı alındı, özel dershaneleri temsile yetkili bir heyet oluşturuldu, MEF Dershanesi kurucusu eğitimci İbrahim ARIKAN heyet başkanı olarak görevlendirildi.
“1980 yılında yapılan 12 Eylül darbesinden sonra o günün iktidarı dershanelerin kapatılması için bir genelge yayınladılar. Bu genelgenin yayınlanmasından sonra dershane sahipleri olarak ‐sayıları o zaman 174 idi‐ bir araya gelmeye çalıştık ve ne yapmamız gerektiği üzerinde durduk. Tabi o tarihlerde dernek kurmak yasaktı.
Bizler o genelgenin geri alınması için temaslarda bulunmaya çalışırken bir kanun çıktı ve dershanelerin bir yıl içinde kapatılması kanunlaştı. Bu aşamada daha çok mücadele etmeye başladık, dershane sahipleri daha çok bir araya geldik…” (İbrahim ARIKAN ÖZ‐DE‐BİR Kurucu Başkanı)
12 Eylül Yönetiminin aldığı dershanelerin kapatılması kararı, dershanelerin bir çatı altında toplanma fikrinin hayata geçmesine de zemin hazırladı. Özel dershane kurucuları 1985 yazında 17 ilde toplantılar yaptılar.
“Bu arada yeni hükümet kuruldu ve ANAP iktidara geldi. Merhum Turgut ÖZAL ile yaptığımız görüşmede kendileri dershanelerin kapatılmasına izin vermeyeceğini, bu duruma engel olacaklarını söyledi ve dershanelerin kapanmasına bir gün kala bir kanun çıkararak dershanelerin devamını sağladı.
1985’de dernek kurma izni çıkınca derneğimizi kurduk. Dolayısıyla 1981 yılında örgütsüz olarak vermeye başladığımız mücadele 1985’te ÖZ‐DE‐BİR adıyla kurduğumuz dernekle örgütlü hale geldi. ÖZ‐DE‐BİR kurulduktan sonra yaptığımız ilk iş dershane sahipleriyle bir araya gelerek dershaneciliğin durumunu değerlendirmek ve bu duruma göre gerekli girişimlerde bulunmaktı.” (İbrahim ARIKAN‐ ÖZ‐DE‐BİR Kurucu Başkanı)
Bu çalışmaların ardından 8 Ağustos 1985’te kuruluş başvurusu yapıldı. İçişleri Bakanlığının 06.12.1985 tarih ve 06‐28‐104/11165 sayılı yazısıyla Özel Dershaneler Birliği Derneği Tüzüğü onaylanarak bir Ankara gazetesinde
08.12.1985’te yayınlandı ve ÖZ‐DE‐BİR’in resmi kuruluşu tamamlanmış oldu. İbrahim ARIKAN, Sıtkı ALP, Selçuk GÖKÇE, İlhan AÇIKGÖZ, Dursun ÖNAL, Kemal SEZER, İsmet KÖPRÜLÜ Kurucu Yönetim Kurulunun ilk isimleriydi.
“Sayın Arıkan’la birlikte Emniyet Müdürlüğüne giderek oluşturduğumuz tüzüğü teslim ettik. Fakat henüz Derneğe isim vermemiştik. Bizden dernek adı istediler. Emniyetten dönerken “Derneğin adını ne koyalım@f0” diye düşünüyorduk. Aklımıza Özel Dershaneler Birliği adı geldi. Baş hecelerini aldım, ÖZDEBİR çıktı. Söylendiğinde de anlam taşıyordu. Sayın ARIKAN’a söyledim: “Bana da sıcak geldi.” dedi. Böylece Derneğimizin adı bulunmuş oldu…” (İsmet KÖPRÜLÜ ‐ Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)

Artık özel dershane kurucularının yasal haklarını savunacak ve özel dershaneleri topluma doğru anlatacak bir dernek vardı.
ÖZ‐DE‐BİR’in 1985’ten bu günlere uzanan öyküsü böyle başladı. Kuruluşta yaşanan heyecan ve coşku, yıllar sonra da ÖZ‐DE‐BİR üyelerinde geleneksel bir dayanışma ve bağlılıkla sürüyor.
“ÖZ-DE‐BİR bizim için yıllarca bir aile çatısı oldu. Kendimizi bu derneğin çatısı altında daha güvende hissettik. ÖZ-DE‐BİR’le birlikte yasal haklarımızın daha çok farkında olduk. Dershaneciliğin zor durumlara düştüğü dönemlerde, tüzel kişiliğiyle bize her zaman destek oldu. En önemlisi dershaneciliğe saygınlık kazandırdı”. (Hikmet LİMON‐ ÖZ‐DE‐BİR Gaziantep İl Temsilcisi)
Bu aidiyet üyelerin her fırsatta bir araya gelişlerine, iki yılda bir toplanan ÖZ‐DE‐BİR genel kurullarına da yansır.
Her Genel Kurul, seçtiği yeni yönetim ve denetim kurullarına yol göstererek ÖZ‐DE‐BİR’i geleceğe taşır.
ÖZ‐DE‐BİR’in çalışmaları Ankara’daki merkezden yürütülür. Bir dönem Bölge Temsilcilikleri oluşturulmuş daha sonra ülkenin bütününe yayılan hizmetleri İl Temsilcilikleri aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. Bugün Ankara’daki hizmet birimlerinde 15 çalışanı mali ve hukuki konularda hizmet alınan danışmanlarıyla yürütülmektedir tüm hizmetler…
“ÖZ‐DE‐BİR’in başlangıcıyla bugününü kıyaslarsak herhalde hiçbir kuruluş bu kadar hızlı gelişme göstermemiştir.
Sıfırdan başlayarak bugünlere gelen ÖZ‐DE‐BİR, 25 yıl içinde dershanelere olan tepkileri sonsuz çabayla kırmaya çalışmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkileri karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde son derece güzel bir noktaya taşımış, mevzuata uygun ve kanun çerçevesinde çalışan bir dernek olmayı ilke edinerek itibarlı bir örgüt olabilmeyi başarmıştır.” (Mustafa YERLİ ‐ ÖZ‐DE‐BİR Eski Genel Koordinatörü)
ÖZ‐DE‐BİR; o yıllardan günümüze değin sevgiyle, tutkuyla, onurluca sürdürülen bir büyük mücadelenin ürünü...
Türkiye geneline yayılmış üyeleriyle alanında etkin hizmet veren, bilimsel, çağdaş, laik ve demokratik eğitimi, Atatürk ilke ve devrimlerini savunup korumayı benimsemiş bir sivil toplum örgütü…
“ÖZ‐DE‐BİR bu ülkenin çok önemli bir sivil toplum örgütü ve derneğidir. Türkiye’de Atatürkçü, laik ve daima eğitimin bilimsel niteliğini savunan ÖZ‐DE‐BİR’in gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyetin temel değerlerinden hiçbir zaman taviz vermemiş, bu değerlerin yaşaması için var gücüyle savaşmıştır.” (Muharrem İNCE‐ Yalova Milletvekili)
“Gözümüz kulağımız her şeyimiz ÖZ‐DE‐BİR’in 25. yılını hep birlikte kutluyoruz. Ben de bir ÖZ‐DE‐BİR üyesi olmanın onur ve mutluluğunu taşıyorum. Çünkü ÖZ‐DE‐BİR’li olmak bir ayrıcalıktır. ÖZ‐DE‐BİR, Türkiye’de çok önemli işlere imza atmış bir kuruluştur. Kurulduğu günden bu yana Atatürk ilke ve devrimlerini ilke edinmiş, çağdaş eğitimi esas almış, iyi insan ahlaklı insan yetiştirilmesi adına çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.” (Ali KOÇAL ‐ Zonguldak Milletvekili)
Kurulduğundan bu yana eğitim ve ülke çıkarlarına uygun her uygulamanın yanında, aksi her uygulamanın da karşısında olmuş, eğitim sorunlarına kafa yormuş, çözümler önermiş, özel dershanelerin sorunlarını gündemleştirip çözmeye çalışmış, pek çok sosyal, kültürel, eğitimsel etkinlik düzenlemiş, eğitim ve öğretime yardımcı pek çok materyali de eğitim dünyamıza kazandırarak eğitime hizmetin yollarını çeşitlendirmiştir ÖZ‐DE‐BİR…
Eğitime hizmet ve işte bazı örnekler:
 ÖZ‐DE‐BİR, 1997 yılında İstanbul Esenler’de bir ilköğretim okulu yaptırdı. 30 derslik 2600 öğrenci kapasiteli İlköğretim Okulunun açılışını 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in yaptı, ÖZ‐DE‐BİR İlköğretim Okulu törenle Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.
“1999 Yalova depreminden iki gün sonra deprem bölgesinde gezerken yardım malzemesi taşıyan bir kamyon gördüm. Bu malzemeler ÖZ‐DE‐BİR tarafından gönderilmişti. Ben o zaman ÖZ‐DE‐BİR İl Temsilcisiydim. O felaket anında ÖZ‐DE‐BİR’i yanımızda görmek beni çok duygulandırmış ve etkilemişti. Ayrıca dershanesi zarar gören arkadaşlarımıza prefabrik dershaneler yapılmıştı. ÖZ‐DE‐BİR, Ülke eğitiminin o güç koşullarda da olsa devam etmesi için bütün olanaklarını zorlayarak o bölgede ciddi yardımlar yaptı.” (Muharrem İNCE‐ Yalova Milletvekili)
 ÖZ‐DE‐BİR, Ülkemizin acı dolu kara günlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük’te prefabrik bir dershane yaptırdı. Bu yapı da 2004’te Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.
 ÖZ‐DE‐BİR; eğitim sorunlarının tartışıldığı, üyelerinin hizmet içinde eğitimlerini amaçlayan, bilgi birikimlerinin artırılması, bilgilerin güncellenmesi yasa ve yönetmelik değişikliklerinin uygulama ile örtüştürülebilmesi için pek çok sempozyum, panel, konferans, seminer ve toplantılar düzenlemiştir. ÖZ-DE‐BİR; dershane sektörünü ilgilendiren çeşitli konuları, mevzuat ve eğitimle ilgili gelişmeleri içeren bu etkinliklerde akademik işbirliklerini, geniş katılım sağlama ve eğitimin farklı hedef kitlelerine yönelmeyi önemsemektedir.
 ÖZ‐DE‐BİR, Başta Milli Eğitim Bakanlığının, üniversitelerin ve özel öğretim derneklerinin düzenlediği akademik, sosyal, kültürel ve mesleki etkinliklere üyelerimizi temsilen katılarak görüşlerini sunma, eğitim işbirliklerini geliştirme fırsat ve olanaklarını değerlendirmekte; ilgili bakanlıklara, resmi, özel ve tüzel ilgili kurumlara ziyaretlerde bulunmaktadır… Üyelerimizin sorunları, bütün bu ilişkilerde, uygun her ortamda ve her fırsatta dile getirilerek çözümler için çaba gösterilmektedir.
“ÖZ‐DE‐BİR alanında kurulmuş ilk sivil toplum örgütü. İlk olmak çok zordur. ÖZ‐DE‐BİR ilk olmuş ve ÖZ‐DE‐BİR’in çalışmalarını ve başarılarını görerek arkasından diğer dernekler de kurulmuş ve bu alanda faaliyet göstermeye başlamışlar. Son dönemde ÖZ‐DE‐BİR gibi sivil toplum örgütleri daha da etkin olmaya başladılar. Biz mevzuat hazırlarken sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alıyoruz. ÖZ‐DE‐BİR’in katkıları kuşkusuz çok önemli..” (Mehmet KÜÇÜK‐MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü)
 ÖZ‐DE‐BİR’in dershanelerin sorunlarını çözmede önemli bir unsur olarak gördüğü ve öteden beri önerdiği “Özel Öğretim Kurumları Odası”nın kurulması konusu Derneğin gündeminde kalmaya devam etmektedir.6
“Zaman içinde ÖZ‐DE‐BİR dernek örgütlenmesi ile kimi sorunları çözmenin olanaklı olmadığını gördü. Bir “oda” kurulması fikrini ortaya attı. Bu konuda bazı derneklerle (Özel Okullar, Özel Kurslar Dernekleri) iş birliği yapılarak “Özel Öğretim kurumları Odası Yasa Tasarısı Taslağı” hazırlandı. Sayın Bakanlar EMİROĞLU’ndan ÇELİK’e kadar tüm Milli Eğitim Bakanlarıyla bu konu görüşüldü. Öneri hep olumlu bulunmasına karşın yasalaşması mümkün olmadı…” (20. Yılında ÖZ‐DE‐BİR)
 ÖZ‐DE‐BİR; basınla ilişkilerde, kamuoyu oluşturma ve basının taleplerini karşılamada her dönem hem üyelerinin hem ülkenin eğitimle ilgili konuları ve sorunlarını yansıtmada özenli ve duyarlı bir tutum izlemektedir. ÖZ‐DE‐BİR Yönetimi, gündemdeki mesleki, toplumsal sorunlara duyarlıkla pek çok yayın organında, bilgilerini, deneyimlerini paylaşarak, kamuoyunu bilgilendirmektedir.
 Alanında etkili hizmet üretmek, değişen toplumsal koşulların gereklerine uygun davranabilmek, eğitimin gelişimine katkı vermek için meslekle ilgili kişi ve kurumlarla ilişkiler kurulmuş, yurt içi ve yurt dışı inceleme gezileri yapılmıştır. ÖZ‐DE‐BİR heyetleri, yurtdışındaki özel dershanecilik uygulamalarını yerinde görmek, eğitim kurumlarını tanımak üzere 1995’te Japonya, 2000’de Yunanistan, 2004’te İngiltere, 2009’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan’da incelemelerde bulundu.
 ÖZ‐DE‐BİR, her yıl Türkiye genelinde uyguladığı deneme sınavlarında yüz binlerce öğrenciye kendilerini değerlendirme fırsatı sunmakta ve öğrencilerin sınavlara hazırlık düzeylerini yükseltmelerine yardımcı olmaktadır. Kurulduğu ilk yıllardan bu yana sürdürülen ÖZ‐DE‐BİR Türkiye Geneli Deneme Sınavları, ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarına benzemesi özelliğiyle markalaşmış, eğitim sektörü içerisinde haklı bir yere, haklı bir unvana kavuşmuştur. ÖZ‐DE‐BİR deneme sınavları her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak daha da geliştirilmekte, uygulamalarda yeni teknolojilerden etkili biçimde yaralanılmaktadır.
 ÖZ‐DE‐BİR, üye dershanelerin yayın gereksinimlerini karşılamak için çalışmalar yapmış; 2007 yılında hem yayın hem sınav hizmetlerini daha çağdaş yapıda sürdürebilmek amacıyla yeni bir “Yayın ve Sınav Merkezi” kurmuştur. Merkez, yayın ve sınav hizmetlerinin gereksindiği alt yapı, araç‐gereç personel desteğiyle güçlendirilmiştir.
“Bizler bu derneği elimizde hiçbir bütçe olmadan kurduk. Yeri geliyor derneğin giderlerini Yönetim Kurulu olarak bizler karşılamaya çalışıyorduk. Ancak ÖZ‐DE‐BİR kısa zamanda gerek dershaneciliğe gerekse eğitim hayatına sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin en saygın örgütlerinden biri oldu. Anadolu’da yayın anlamında hiçbir imkânı olmayan dershaneler, öğrenciler, ÖZ‐DE‐BİR yayınları sayesinde hem kaliteli hem de uygun fiyata yayınlara ulaşmaya başladılar. Dershanecilerin ÖZ‐DE‐BİR'e güvenmesi lazım. Bizler ÖZ‐DE‐BİR’den önce dershaneciyiz demeye utanırdık.” (İlhan AÇIKGÖZ ‐ ÖZ‐DE‐BİR Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)
 “Yayın ve Sınav Merkezi”nde, bir dershanenin yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak yenilenmiş ve geniş yayın yelpazesiyle hizmet veren ÖZ‐DE‐BİR Yayınları, büyük kentlerimizde açılan kitap fuarlarında ve ÖZ‐DE‐BİR Etkinliklerinde açtığı sergilerle bu hizmetini daha geniş kitleye yaygınlaştırmaktadır.
 Toplumsal dayanışma, eğitimde fırsat eşitliğine katkı vermek her zaman gündemindedir ÖZ‐DE‐BİR’in… 2001 yılında alınan Genel Kurul Kararıyla her yıl ortalama 600 şehit asker, polis ve öğretmenlerimizin çocuklarına, gazi çocuklarına, başarılı, yoksul öğrencilerimize üye dershanelerde ücretsiz kurs olanağı sağlanmaktadır.
“Lise 2. sınıfta okuduğum zaman dershane fiyatları bize çok fazla gelmişti. Bu parayı ödemeye gücümüz yetmeyecekti. Çünkü maddi durumumuz iyi değildi. Tam o sıralarda ÖZ‐DE‐BİR’in bizim durumumuzda olup üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dershane olanağı sunduğunu öğrendik. Hemen başvurumu yaptım ve Ankara’daki bir dershaneye yerleştirildim.
ÖZ‐DE‐BİR’in bu kontenjanından faydalandım ve okul birincisi olarak mezun oldum okulumdan. Sınavda derece yaparak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandım. Daha mezun olmadan mayıs ayında yabancı bir Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasıyla sözleşme imzaladım ve ekim ayında işe başlıyorum. Eğer dershaneye gidemeseydim şuan çok farklı bir yerde olabilirdim.
Bu başarıyı sağlamamda katkısını esirgemeyen ÖZ‐DE‐BİR’e çok teşekkür ediyor ve nice 25. yaşlar diliyorum.” (Çağdaş ÜNLÜTÜRK‐Öğrenci)
 Kuruluş yıllarında “Eğitim ve Öğretimde Özel Dershaneler” sonra düzenli olarak “Bülten” ve “ÖZ‐DE‐BİR
Eğitim Dergisi” adıyla çıkarılan süreli yayınlar Kurumun olduğu kadar Türkiye’de, örgütlü Özel
Dershaneciliğin geçmişine ilişkin bir kaynak özelliği taşır.
ÖZ‐DE‐BİR Eğitim Dergisi, yapılan çalışma ve etkinlikleri, alandaki gelişmeleri, eğitim / öğretim ve sınav sistemindeki yenilikleri kamuoyuyla paylaşmaktadır.
Üyelere ve eğitim çevrelerine ücretsiz gönderilen ÖZ‐DE‐BİR Eğitim Dergisi, zengin içeriğiyle gelenekselleşmiş bir iletişim kaynağıdır.
 Dünya yeni bir toplum biçimine geçişin sancılarını çekmekte; İnternetin başını çektiği bu değişim bilim, iletişim, yenilikçilik, kişisel yetkinlik, entelektüel emek, bilgi ve bilişim teknolojileriyle tetiklenmekte…
Sürekli değişen ve gelişen bu süreçte ÖZ‐DE‐BİR de “Sınav Otomasyon Sistemi” oluşturma, “Yerel ağ” yapısını geliştirme, “İnternet Sitesi”ni yenileme e ticaret uygulamaları gibi İnternet olanaklarından yaygın yararlanma çalışmalarıyla çağa ayak uydurma ve üyelere daha nitelikli hizmet sunma çabasını sürdürmektedir.
ÖZ‐DE‐BİR İnternet sitesi de özellikle sınav ve yayın çalışmalarında, eğitimle ilgili güncel haber ve duyurular, üyeleri ilgilendiren mevzuat değişiklikleri gibi birçok konuda etkili bir iletişim ve yayın aracı işlevi taşımaktadır.
 ÖZ DE BİR’de üyelerin çalışmalarını, eğitimi destekleyen, Kurumu tanıtan sayısız ürün ortaya konulur her yıl:
- Pek çok broşür, kitap, takvim, ajanda gibi basılı yayınlar,
-Tanıtıcı, öğretici, bilgi verici CD vb. gibi sayısal ortamlı ürünler,
-Tercih robotları, rehberlik amaçlı programlar, insan kaynakları gibi internet ortamlı ürünler,
-Ve daha niceleri üyelerin ve sektörün hizmetine sunulmaktadır.
“Biz eğitimciler, ülkesini seven, Cumhuriyete bağlı, laik demokrat bireyler olarak ÖZ‐DE‐BİR’i kuranlara onu yüceltenlere minnet ve şükran duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. ÖZ‐DE‐BİR ailesi içinde bulunmaktan, o havayı teneffüs etmekten ve onca yılımı bu aile içinde geçirmekten duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim.” (Kenan BIYIK, Yönetim Kurulu Eski 2. Başkanı)
ÖZ‐DE‐BİR Yönetimi;
 “Bir dernek için 25 yılla ifade edilen bir geçmişe sahip olmak önemsenmesi gereken bir olgudur,
 25 Yıl, ÖZ‐DE‐BİR üyelerinin yaşadığı bir aidiyetle ÖZ‐DE‐BİR’e sahip çıkışın yanında toplumun da ÖZ-DE‐BİR topluluğuna verdiği değerin bir ifadesidir. 25. Yıl, 25 yılın ardından geriye dönüp bakınca önemli bir uyarıcıdır,
 25. yıl, böyle olduğu kadar üyeler ve özellikle yöneticiler üzerindeki gelecek vebalini ve sorumluluğunu da ağırlaştırmaktadır. 25 yıla yaraşır hedefler belirleme sorumluluğuyla yarını ve geleceği planlamak gerekir…”
düşünceleriyle 25. yılı içeren 15. Dönem çalışmalarını planlamış ve bu kapsamlı çalışma programını hayata geçirmiş,
“2010 ÖZ‐DE‐BİR ‘in 25. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Programı” planlandığı biçimiyle uygulanmıştır.
 2009'da Gaziantep, İzmir, Samsun ve Trabzon’da düzenlenen Eğitim Etkinliklerimize 2010’da Adana, Hatay, Sakarya, Konya, Eskişehir, Denizli ve Antalya’da devam edilmiştir.
 2011’de Zonguldak, Ereğli, Manisa, Salihli, Kocaeli, Gölcük, Mersin, Aksaray, Muğla, Milas, Marmaris, Aydın, Kuşadası, Nazilli, Bursa, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu, Kırklareli, Lüleburgaz, Balıkesir, Edremit, Bolu, Mengen, Amasya, Çorum, Malatya, Erzincan, Giresun, Ordu, Kırıkkale, Kayseri) il ve ilçelerinde Eğitim Etkinlikleri düzenlenmiş,
-“ÖZ‐DE‐BİR Eğitim Dergisi 25.yıl Özel Sayısı” çıkarılmış, -ÖZ‐DE‐BİR Tanıtım Filmi hazırlanmış, -ÖZ‐DE‐BİR İnternet Sitesi yenilenmiş, -Özel Öğretim Mevzuat Kitabı yayına hazırlanmış, -25. Yıl Sempozyumu Kitabı yayınlanmış,  -25. Yıl Sempozyumu ve 25. Yıl Cumhuriyet Balosu düzenlenmiştir. -ÖZ‐DE‐BİR üyelerinin eleştiri, görüş, öneri ve taleplerine açık; üyelerinden ve toplumumuzdan aldığı destekle üstlendiği görev ve sorumluluklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
“ÖZ‐DE‐BİR sektörümüzün lokomotifi oldu. Özel dershaneler olarak kapatıldık, açıldık. Gerekli olup olmadığımız tartışıldı. ÖZ‐DE‐BİR bu süreçlerde hep yanımızda oldu. Çeyrek asır birlikte çalıştık. Önümüzdeki 25 yıllar boyunca yine birlikte olmak düşüncesiyle Tüm Özel Dershane çalışanlarına başarılar dilerim. (Naci ATALAY‐Konya Sistem Dershanesi Kurucusu, ÖZ‐DE‐BİR İl Temsilcisi)
Kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmalarla da dershanelerde verilen öğretim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve belirli bir standarda taşımak için çeşitli araştırmalar yapmış, ulaştığı sonuçları üyeleri ile paylaşarak onların da sistemlerini geliştirmelerine öncülük etmiştir. (…)
ÖZ‐DE‐BİR’ in gelecek yıllarda da varlığını sürdürebilmesi için üyelerin güncel sorunlarına çözüm üretme çalışmalarının yanı sıra eğitimde Türkiye ve dünyada yaşanan değişimleri kalite artırımına yönelik çalışmaları yakından izleyip, üyelerinin bu değişime ayak uydurabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir. (Hatice YILMAZ, İstanbul Final Dershanesi Kurucusu)
Ülkemize ve eğitime hizmetle NİCE YENİ YAŞLARA!...

***

Derneğin Kuruluşu Hakkında

Özel Dershaneler bugünkü statülerine 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı yasa ile kavuştu. Ancak, üzerinden birkaç yıl geçmeden varlıkları tartışma konusu oldu. 1970'li yıllarda başlayan tartışma, 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra daha da yoğunlaştı. 1983 'te özel dershanelerin kapatılması ile ilgili bir yasa tasarısı kurucu meclis gündemine getirildi. Uzun tartışmalardan sonra, kapatılmayı öngören bu yasa tasarısı reddedildi. Ancak, o zamanlar onay mercii olan Milli Güvenlik Konseyi bu kararı veto ederek, kapatılma ile ilgili önergeyi kabul etti ve çıkarttığı 16.06.1983 tarih ve 2843 sayılı yasa ile, özel dershanelerin, bu yasanın yürürlüğe giriş tarihinden bir yıl sonra, yani 31.07.1984 tarihinden itibaren kapatılmasına karar verdi.
Kurumları kapatılma noktasına gelen özel dershane işletmecileri bu sırada bir araya gelmeye başladı. Ankara'da yapılan toplantılar ve lobi çalışmaları kurucu meclisi üyeleri üzerinde etkili oldu. Nitekim kapatılma önergesi bu çabalar sonucunda kurucu mecliste reddedildi. Ancak Milli Güvenlik Konseyi'nin vetosu ile kapatılma kararı alındı. Aynı yıl yapılan seçimler sonucunda kurulan Özal Hükümeti'nde konu yine tartışmaya açıldı. Bir araya gelen dershane sahipleri bir taraftan tasfiye işlemleri yaparken bir taraftan da hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunarak kapatılma kararının kaldırılması çabasına girdiler. Bu çaba sonuç verdi ve Özal Hükümeti, özel dershanelerin faaliyetini sürdürmesini sağlayan 11 Temmuz 1984 tarih ve 3035 sayılı yasayı kabul etti. Bu yasa ile yine 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası'nın bazı maddeleri değiştiriliyor ve bir yıl önce 2843 sayılı yasa ile getirilen kapatma hükmü iptal ediliyordu.
Kapatılmalarının gündeme gelmesi ile bir araya gelen özel dershane işletmecileri, bu birlikteliği formel bir şekle getirme kararı aldılar. O zaman Türkiye genelinde faaliyet gösteren 174 özel dershanenin 100 den fazla kurucusu yapılan toplantılara katılıyordu. Artık özel dershane kurucularının (işletmecilerinin) bir dernek çatısı altında bir araya gelmesi için bütün koşullar oluşmuştu. 1985 yaz aylarında 17 İlde özel dershane kurucuları çeşitli toplantılar yaptılar. 08 Ağustos 1985'te oluşturulan 7 kişilik geçici yönetim kurulu ile Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) kuruldu. 39 maddeden oluşan dernek tüzüğü İçişleri Bakanlığı'nın 06.12.1985 tarih ve 06-28-104/11165 sayılı yazısı ile onaylanmış, Ankara'da yayınlanmakta olan bir gazetenin 08.12.1985 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.